Byggledare grönyte-, barmark- och vinterskötsel Göteborgs stad

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

För att stödja beställarens samordnade skötselentreprenader i områdena Askim samt Tynnered avser Göteborgs stad att upphandla en byggledare för respektive område.

Upphandlingen avser två separata delkontrakt för byggledning inom respektive område Tynnered och Askim. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller båda delkontrakten.

Sista anbudsdag
24 dagar kvar

(2022-12-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

06141/22