Brandlarmsystem/säkerhetssystem för 3 förskolor

Ale kommun, Alafors

Upphandlingen avser säkerhetstekniska system så som inbrottslarm, brandlarm och passerkontrollsystem. Systemet ska vara av

integrerad typ så som ASSA ARX säkerhetssystem samt brandlarmsystem (Schneider FDP).

Sista anbudsdag
18 dagar kvar

(2021-05-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2021.228