Bielkegatan ny förskola totalentreprenad

Göteborgs Stad, Göteborg

Denna entreprenad avser byggnation av ny förskola i tre

våningsplan med fyra avdelningar, ett tillagningskök, teknikutrymmen, fristående

ÅV-hus, utomhusförråd samt ny förskolegård. Förskolebyggnaden är på ca 1172m2

BTA

Entreprenaden kommer även att innebära byggnation utanför tomtmark, på uppdrag

åt Stadsmiljöförvaltningen, som omfattar en gångbana, en ny trafiklösning på allmän

gata, ett staket i öster, nya parkeringsplatser samt ombyggnation av Hogenskilds

trappor.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2023-12-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SFF-2023-01434