Bergschakt Industritomter Rollsbo Västerhöjd

Kungälvs kommun, Kungälv

Planområdet ligger i Kungälv och omfattar 72 ha, varav ca 122 000 kvm. kvartersmark ska iordningställas på Bokabs område och således ingår i denna entreprenad. Området ligger på berg och bergöverskottet uppgår till ca 450 000 ton berg.

Sista anbudsdag
28 dagar kvar

(2020-09-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2020/1259