Bemanningspersonal - handläggare och inspektörer inom bygg och miljö

Kungsbacka kommun, KUNGSBACKA

Upphandlingen omfattar bemanning inom bygg och miljö. Rollerna som upphandlas är bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, miljö-och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör och alkoholhandläggare.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/140