Backavallen Konstgräsbyte

Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborg

Denna entreprenad innehåller markarbeten samt installation av konstgräsbeläggning på Backavallen. Planen är idag en 11-manna konstgräsplan med något ojämn topp och en ca 10 år gammal konstgräsplan. Den nya planen orienteras i samma riktning. I arbetet ingår att ta hand om och deponera befintligt konstgräs och fyllning.

Den befintliga planen ska få nytt konstgräs med återanvändning av det befintliga sviktskiktet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2018-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

18/9