Avfallshantering för kommunala verksamheter

Stenungsunds kommun, STENUNGSUND

Stenungsunds kommun samt det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem, nedan gemensamt kallad beställaren, genomför en ramavtalsupphandling avseende avfallshantering för verksamheter och bostadsbeståndet (FNI). Beställaren inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Upphandlingens syfte avser hämtning av producentmaterial, verksamhetsavfall, återvinningsmaterial och farligt avfall från beställarens verksamheter samt FNI för bolagets bostadsbestånd. I upphandlingen ryms också bl.a. att vid behov förse beställarna med kärl för abonnemangstjänster och för avrop.

Vid nytecknande av abonnemang fastställs en hämtningsplan för beställande verksamhet, där leverantören står för ruttoptimering gällande de olika hämtningsdagarna per verksamhet/fraktion.

Sista anbudsdag
21 dagar kvar

(2020-12-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/940