Avfallsfordon

Lilla Edets kommun, LILLA EDET

Lilla Edets kommun bjuder in intresserade leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av 2 st. avfallsfordon med tvåfacksfunktion.

Omfattning

Lilla Edets kommun är i behov av att köpa två (2) stycken nya avfallsfordon, fordonen ska vara utrustade med tvåfackspåbyggnad avsedd för insamling av hushållsavfall, uppdelat i matavfall och restavfall.

Utöver de båda fordonen ska leverantören offerera fullserviceavtal som option för beställaren.

För närmare beskrivning och krav på fordon, se avsnitt 4 Kravspecifikation

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2021-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SAN 2021/112