Arbetskläder yttre miljö

Göteborgs Stad Inköp och upphandling, Göteborg

Förvaltningen för inköp och upphandling genomför en ramavtalsupphandling avseende arbetskläder och skor för yttre miljö samt tillbehör och tryck.

Ramavtalet är främst är anpassat för tekniska yrkesgrupper och yrkesgrupper som arbetar i utomhusmiljö, såsom exempelvis inom fastighetsskötsel, verkstad, grönyteskötsel, renhållning, avfallshantering, underhåll och drift av infrastruktur såsom gator, hamn, energi med mera.

Välkommen att lämna anbud enligt anvisningarna upphandlingsdokumentet.

Sista anbudsdag
55 dagar kvar

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

219/20