Anläggande av konstgräsplan på Yttern IP

Kungälvs kommun, Kungälv

Omfattning Entreprenören skall: • Projektera markanläggningarna. • Utföra ny dränering. • Utföra ny konstgräsplan. • Utföra samtliga markarbeten i samråd med beställaren. • Utföra VA arbeten. • Utföra el arbeten. • Upprätta relationshandlingar enl. AMA 20: Y-kap. Ovan delar är endast övergripande. Detaljer beskrivs i Ramhandling. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
12 dagar kvar

(2022-12-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2022/2412