5290/20 Utförandeentreprenad Nymånegatan

Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg

Entreprenad som syftar till att bygga om signalkorsning till cirkulationsplats med genomgående kollektivtrafikfält för Citybuss som är planerad att starta år 2023. Objektet ligger i stadsdelen Kortedala.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/9