Underhåll och support av verksamhetssystemet Stratsys

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun har för avsikt att teckna kontrakt för underhåll och support av verksamhetssystemet Stratsys. Genom befintligt kontrakt har kommunen köpt och äger licenser för nyttjanderätt till verksamhetssystemet och dess avtalade programprodukter/moduler. Underhåll och support kan endast tillhandahållas av Stratsys AB (556586-9848) på grund av ensamrätt. Därmed är villkoren i LOU kap. 6 § 14 3:e punkten uppfyllda. Kontraktets uppskattade värde är ungefär 1 770 000 kr per år. Avtalsspärr gäller 10 dagar efter annonsen publicerats.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-06-06

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:379