Ramavtal Uthyrningsmaterial för bygg, anläggning

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Ramavtalet omfattar Beställarnas behov av uthyrningsmaterial inom kategorierna:1. Anläggnings- och byggmaskiner, 2. Avstängningsmaterial, 3. Bodar och 4. Liftar.

Beställare är:

Vänersborgs kommun Org.nr. 212000-1538

AB Vänersborgsbostäder Org.nr: 556489-0274

Trollhättans Stad Org Nr. 212000-1546

Trollhättan Energi AB Org Nr. 556194-6921

Trollhättan Energi Elnät AB org.nr: 556686-0879

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag Org Nr. 556049-7611Lot nr.: 1

Generell del

Ramavtalet omfattar Trollhättans Stad med avropsberättigande myndigheters samlade behov av uthyrningsmaterial under avtalsperioden på ca 2+1+1 år.

Uthyrningsmaterialet är indelat i följande delområden

Delområde 1: Anläggningsmaskiner/Byggmaskiner.

Delområdet innefattar bl.a. dumper, pumpar, lasrar, vält, vibratorplattor, mejsel- och bindningshammare.

Delområde 2: Avstängningsmaterial

Delområdet innefattar bl.a. trafikbuffertar, körplåt, gångbro, mini-gurard, byggstängsel, markeringar, skyddsbarriärer, koner.

Delområde 3: Bodar

Delområdet innefattar bl.a. personalbodar med utrustning, personalvagnar, tanktoalett.

Delområde 4: Liftar

Delområdet innefattar bl.a. vikbomsliftar, billift, saxlift.

Last tender date: 08/26/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2027 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde 1: Anläggningsmaskiner och byggmaskiner

Delområdet innefattar bl.a. dumper, pumpar, lasrar, vält, vibratorplattor, mejsel- och bindningshammare.

Last tender date: 08/26/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2027 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde 2: Avstängningsmaterial

Delområdet innefattar bl.a. trafikbuffertar, körplåt, gångbro, mini-gurard, byggstängsel, markeringar, skyddsbarriärer, koner.

Last tender date: 08/26/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2027 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Delområde 3: Bodar

Delområdet innefattar bl.a. personalbodar med utrustning, personalvagnar, tanktoalett

Last tender date: 08/26/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2027 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Delområde 4: Liftar

Delområdet innefattar bl.a. vikbomsliftar, billift, saxlift.

Last tender date: 08/26/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22038&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2027 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
45 dagar kvar

(2024-08-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024/00380