Uddevalla Energi AB Systemstöd för hantering av vågar, portar, bommar mm vid Uddevalla Krafts avfallsanläggningar

Systemstöd för hantering av vågar, portar, bommar mm vid Uddevalla Krafts avfallsanläggningar

Uddevalla Kraft AB, UDDEVALLA

Systemstöd för hantering av vågar, portar, bommar mm vid Uddevalla Krafts avfallsanläggningar

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är: Uddevalla Kraft AB, 5560107004

Omfattning

Uppdraget omfattar: Systemstöd för hantering av vågar, portar, bommar samt terminaler och kameror för att identifiera fordon vid Uddevalla Krafts avfallsanläggningar.

Sista anbudsdag
22 dagar kvar

(2022-09-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr UK20220622-1 /66