Uddevalla Energi AB Slamsugningsfordon

Slamsugningsfordon

Uddevalla Kraft AB, UDDEVALLA

Upphandlingen omfattar slambil till Uddevalla Kraft ABs renhållningsverksamhet

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är: Uddevalla Kraft AB, org.nr 5560107004

Omfattning

Upphandlingen omfattar ett (1) slamsugningsfordon till Uddevalla Kraft ABs renhållningsavdelning.Fordonet kan vara nytt eller begagnat under förutsättning att det uppfyller samtliga ställda krav i detta upphandlingsdokument. Fordonet ska vara av årsmodell 2020 eller nyare samt mätarställning får maximalt vara 3500 mil vid leverans. Se samtliga krav på fordonet i sin helhet under avsnitt 3. Kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UK20220816-1/60