Uddevalla Energi AB Senior miljö- och teknikkonsult inom fjärrvärmeproduktion

Senior miljö- och teknikkonsult inom fjärrvärmeproduktion

Uddevalla Kraft AB, UDDEVALLA

Uppdraget omfattar löpande seniora konsulttjänster kring miljö- och teknikfrågor som förekommer inom fjärrvärmeproduktion. Konsulten ska vara ett stöd till beställaren i frågor kring tex framtagande av tekniska utredningar, rapportering till myndighet, lag/tillståndstolkning mm. Uppdragsbeskrivningen är inte uttömmande, utan kommer att specificeras vid resp. avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UK 20230316-4/20