Uddevalla Energi AB Saneringsarbeten

Saneringsarbeten

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av saneringsarbeten och omfattar samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar, mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av beställaren samt övriga fastigheter där beställarens verksamhet förekommer. 

Detaljerad beskrivning av upphandlingens omfattning framgår av förfrågningsunderlag Saneringsarbeten KS 2021/681

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/681