Uddevalla Energi AB Revisionstjänster för Uddevalla Kommun

Revisionstjänster för Uddevalla Kommun

Uddevalla kommun, Uddevalla

Denna upphandling genomförs på uppdrag av kommunens revisorer och omfattar tjänsten som sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommunen för grundläggande och fördjupad granskning, sakkunniga till lekmannarevisorer i bolag/stiftelser samt tjänsten finansiell revision/auktoriserad revisor i bolag/stiftelser/förbund.

Syftet är att anskaffa högkvalitativa revisionstjänster. Detta innefattar tjänsterna som sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommunen för grundläggande och fördjupad granskning, sakkunniga till lekmannarevisorer i bolag/stiftelser/förbund samt även auktoriserade revisorer till bolagen/stiftelser/förbund för finansiell revision.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KREV 2021-4