Reservelverk

Uddevalla Energi Elnät AB, UDDEVALLA

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är: Uddevalla Energi Elnät AB, org.nr: 556762-5628

Omfattning

Upphandlingen omfattar 2 st. mobila reservkraftverk på 100 kVA respektive 400 kVA inklusive leverans i enlighet med detta upphandlingsdokument. Se avsnitt 3 Kravspecifikation + Bilaga Teknisk beskrivning för mer information.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-05-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UEE 20220330-1 /3169