Uddevalla Energi AB Omhändertagande av bottenaska

Omhändertagande av bottenaska

Uddevalla Kraft AB, UDDEVALLA

Upphandlingen omfattar omhändertagande av bottenaska. Se upphandlingsdokumentet för mer information.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är:Uddevalla Kraft AB, org.nr: 556010-7004

Sista anbudsdag
2 dagar kvar

(2022-06-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UK 20220505-1 /284