Uddevalla Energi AB Krafttransformatorer till M3 och M5

Krafttransformatorer till M3 och M5

Uddevalla Energi Elnät AB, UDDEVALLA

Översiktlig information om objekten

De befintliga mottagningsstationerna M3 Forshälla och M5 Uddevalla Västra ska byggas om och ersättas med nya inomhuslösningar. Befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i M3 och M5 ersätts med nya som placeras inomhus i de nya stationerna.

Detaljerade uppgifter redovisas i upphandlingsdokumentet i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UEE 2022 0627-1/3160