Uddevalla Energi AB Fyrfacksfordon för insamling av hushållsavfall

Fyrfacksfordon för insamling av hushållsavfall

Uddevalla Kraft AB, UDDEVALLA

Uddevalla Kraft AB har för avsikt att köpa in 8 st fyrfacksfordon för insamling av hushållsavfall i enlighet med förutsättningarna i detta upphandlingsdokument.

Upphandlande enhet

Upphandlande enhet i denna upphandling är: Uddevalla Kraft AB, org.nr 5560107004

Omfattning

Upphandlingen omfattar åtta (8) st fyrfacksfordon med tömning bak typ NTM Quattro eller likvärdigt, för insamling av hushållsavfall till Uddevalla Kraft ABs renhållningsavdelning.Fordonen ska vara fabriksnya och uppfylla samtliga i upphandlingen ställda krav. Samtliga krav på fordonen i sin helhet finns under avsnitt 3. Kravspecifikation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UK20230516-3/60