Uddevalla Energi AB Elnätstjänster

Elnätstjänster

Uddevalla Energi Elnät AB, UDDEVALLA

Uddevalla Energi Elnät AB avser att upphandla ramavtal för mindre entreprenadarbeten avseende elnätstjänster i eget distributionsnät. Beställaren innehar egna resurser varför beställda arbeten kan komma att utföras tillsammans med beställaren eller av entreprenören i egen regi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

UEE 20220217-2 /310