Tyresö kommun Wättingedammen

Wättingedammen

Tyresö kommun, Tyresö

Nybyggnation av damm

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022/KSUH 0036