Tyresö kommun Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tyresö kommun Upphandlingsenheten Tyresö

Ansökan ska skickas in via TendSign.
Tyresö kommun inbjuder er att lämna ansökan för att anordna sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Utföraren kan välja att erbjuda sysselsättning i grupp eller individuell sysselsättning i sin egen verksamhet eller individuell sysselsättning på externa arbetsplatser.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-01-05

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2010-KS 0335