Tyresö kommun Ramavtal Spolbilstjänster

Ramavtal Spolbilstjänster

Tyresö kommun, Tyresö

Ramavtal för Spolbilstjänster mm vid planerade investering- och underhållsåtgärder i huvudsak kommunens ledningsnät för spill- och dagvattenledningar med tillhörande Va-anläggningar och anordningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022/KSUH 0029