Tyresö kommun Ramavtal om tak- och plåtarbeten inklusive snöröjning

Ramavtal om tak- och plåtarbeten inklusive snöröjning

Tyresö Bostäder Aktiebolag, TYRESÖ

Ramavtalet omfattar Tak- och plåtarbeten och taksnöskottning av Tyresbostäder AB och Tyresö kommuns fastighetsbestånd. Upphandlingen genomförs av Tyresöbostäder AB. Separata avtal kommer att tecknas. Beställaren har för avsikt att teckna avtal med tre entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-23)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/52