Tyresö kommun Norra Tyresö Centrum - Installation av sopsugsanläggning Etapp 3 och 4

Norra Tyresö Centrum - Installation av sopsugsanläggning Etapp 3 och 4

Tyresö kommun, Tyresö

Sopsugsanläggningen kommer byggas och drivas med kommunalt huvud-mannaskap för terminal och stamledningsnät i allmän platsmark.

Projektet avser nedläggning av rör vid Norra Tyresö Centrum etapp 3 och etapp 4.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022/KSUH 0010