Tyresö kommun LOV Hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice enl. SoL & LSS

LOV Hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice enl. SoL & LSS

Tyresö kommun Tyresö

Hemtjänst enligt LOV

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2013-KS 0367