Tyresö kommun LOV - Daglig verksamhet LSS

LOV - Daglig verksamhet LSS

Tyresö kommun Tyresö

Utföraren ska bedriva daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppdraget utgår från ett individuellt LSS-beslut. När den enskilde har fått beslut om daglig verksamhet väljer denne eller dennes företrädare bland godkända utförare av denna upphandling.

Utföraren får ersättning för beviljad tid för varje deltagare, enligt en av beställaren fastställd omsorgsnivå och hel- eller deltid.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2013-KS 0015