Tyresö kommun Köksvikariepool 2022

Köksvikariepool 2022

Tyresö kommun, Tyresö

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende köksvikarietjänster enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Denna upphandling omfattar köksvikarietjänster till 36 enheter fördelade i Tyresö centrum, Trollbäcken samt Östra Tyresö. Avtalet kommer att tecknas med tre (3) leverantörer. Leverantören ska ha en vikariepool från vilken Tyresö kommun kan ringa och avropa kockar, köksbiträden och diskare. Kommunen avropar köksvikarier vid behov, både kockar som går in och lagar mat i ett förskolekök och köksbiträden till skolor och förskolor med mottagningskök.

Denna upphandling omfattar köksvikarietjänster till 36 enheter fördelade i Tyresö centrum, Trollbäcken samt Östra Tyresö. Avtalet kommer att tecknas med tre (3) leverantörer. Leverantören ska ha en vikariepool från vilken Tyresö kommun kan ringa och avropa kockar, köksbiträden och diskare. Kommunen avropar köksvikarier vid behov, både kockar som går in och lagar mat i ett förskolekök och köksbiträden till skolor och förskolor med mottagningskök.

ALLMÄN ORIENTERING

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende köksvikarietjänster enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun, med cirka 48 000 invånare, är en dynamisk storstadsnära kommun med hav och natur inpå knuten. Här finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter, skolor, förskolor och service, vilket tillsammans gör Tyresö till en attraktiv ort att bo i - 20 minuter från Stockholm city.

Kommunen är nu inne i en expansiv fas. De centrala delarna ska förtätas och få en ny stadskärna, Norra Tyresö Centrum. En ny översiktsplan arbetas fram för att visa hur kommunen ska kunna växa ytterligare, hållbart och med en stärkt identitet.

Läs mer om Tyresö på kommunens hemsida www.tyreso.se

Tyresö kommun har sedan 2017 en måltidsverksamhet som ansvarar för kommunens samtliga kök och totalt cirka 100 medarbetare. Kommunen avropar köksvikarier vid behov, både kockar som går in och lagar mat i ett förskolekök och köksbiträden till skolor och förskolor med mottagningskök.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021/KSUH 0007