Tyresö kommun Hemtjänst, ledsagarservice avlösarservice

Hemtjänst, ledsagarservice avlösarservice

Tyresö kommun

Hemtjänst - omvårdnad och service samt larmuttryckning. Insatserna ska utföras måndag till söndag kl. 07:00– 22.00 under årets samtliga dagar. Hemtjänst nattetid, larmmottagning, larminstallation och larmadministration ingår inte i uppdraget. Ledsagarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Ledsagarservice ska kunna utföras dag- och kvällstid under årets alla dagar. Avlösarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Avlösarservice ska kunna utföras dygnet runt under årets alla dagar.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2021-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2020/KSUH 0074