Tyresö kommun Drift av gruppboendet Villa Linde

Drift av gruppboendet Villa Linde

Tyresö kommun, Tyresö

Drift av Villa Linde, gruppbostad med särskild service enligt LSS,

Uppdraget omfattar drift av en gruppbostad med särskild service enligt 9§ 9, LSS med sex (6) lägenheter.

Tyresö kommun inbjuder Er att lämna anbud avseende drift av Villa Linde, gruppbostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, utifrån förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Uppdraget omfattar drift av en Gruppbostad med särskild service enligt 9§ 9, LSS med sex (6) lägenheter.

Denna upphandling annonseras på nytt, på grund av noll anbud i den tidigare upphandlingen av gruppboendet Villa Linde. Denna upphandling har justerats med en högre ersättning, för övrigt har inga större ändringar gjorts i underlaget.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-03-27)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-02-27

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-KSUH 0013