Tyresö kommun Beläggningsarbeten

Beläggningsarbeten

Tyresö kommun, Tyresö

Arbetet omfattar i första hand underhållsbeläggningar, det kan förekomma nybyggnadsbeläggningar under perioden samt i viss utsträckning överbyggnadsarbeten, lagning efter kommunal lednings schakt, nya kantstöd samt justering av brunnsbetäckningar.

Smärre underhållsbeläggningsarbeten (såsom lagningar) på exempelvis kvartersmark vid Tyresö bostäders fastigheter kommer i förekommande fall att avropas av Tyresö kommuns fastighetsavdelning och Tyresö bostäder från ett separat avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022/KSUH 0028