Tullverket Tullplomber

Tullplomber

Tullverket, STOCKHOLM

Tullverket önskar upphandla tullplomber (tullförseglingar)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TV-2021-04990