Tullverket Handhållen backscatterutrustning

Handhållen backscatterutrustning

Tullverket, STOCKHOLM

Ramavtal för handhållen backscatterutrustning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TV-2021-07306