Tullverket Elkraftsleverans

Elkraftsleverans

Tullverket, STOCKHOLM

Tullverket genomför en upphandling av energianskaffning och leverans av förnybar elkraft. Ni inbjuds härmed att lämna anbud i enlighet med angivna förutsättningar i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TV-2021-08561