Trollhättans Stad Ytskiktsrenovering Norra Skolan

Ytskiktsrenovering Norra Skolan

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Ytskiktsrenovering av vissa utrymmen i Norra Skolan.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunFastighetsenhetenSundsgatan 33462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Entreprenaden innefattar en ytskiktsrenovering av vissa utrymmen i Norra Skolan. Entreprenaden kommer bedrivas i etapper på så vis att respektive rum ska påbörjas och slutföras (besiktas) innan nästa rum påbörjas. Entreprenaden kommer bedrivas med pågående verksamhet.Entreprenören ansvara och bekostar för att respektive rum töms på den utrustning och inredning som behövs för att de aktuella arbetena ska kunna utföras samt återflytt/återmontage av samtlig utflyttad utrustning och inredning.För mer detaljerad information hänvisas till förfrågningsunderlaget i sin helhet och funktionen frågor/svar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN:2019/321