Trollhättans Stad VS-Material 2020

VS-Material 2020

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Ramavtal avseende de upphandlande myndigheternas samlade behov av VS-Material.

Detta är en gemensam upphandling för: Trollhättans Stad, Vänersborgs Kommun och Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-05-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00335