Trollhättans Stad Vitvaror 2021-NY

Vitvaror 2021-NY

Trollhättans kommun, Trollhättan

Upphandling av vitvaror till Upphandlande myndighet och avropsberättigade parter. Upphandlingen avser inte storköksmaskiner.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Detta innebär bland annat att anbud kommer att antas utan föregående förhandling, det är därför viktigt att Anbudsgivare lämnar sitt bästa anbud från början.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00117