Trollhättans Stad Vitvaror 2021-2023

Vitvaror 2021-2023

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av vitvaror och mindre hushållsmaskiner.

Förfrågningsunderlaget består av 2 avtalsområden. Anbudsgivaren måste göra ett aktivt val under "välj delar att besvara" för att besvara de specifika frågorna för avtalsområdet. Val avtalsområde görs genom att markera den eller de delar som Anbudsgivaren väljer att besvara.

Avtalsområde 1: Vitvaror

Avtalsområde 2: Mindre hushållsmaskiner

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Detta innebär bland annat att anbud kommer att antas utan föregående förhandling, det är därför viktigt att Anbudsgivare lämnar sitt bästa anbud från början.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00576