Trollhättans Stad Vinterväghållning primärleder med plog

Vinterväghållning primärleder med plog

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun genomför en upphandling av snöröjning med plog på primärleder i Uddevalla. Leverantören tillhandahåller 1 eller 2 bilar för uppdraget. Leverantören tillhandahåller nödvändig personal, fordon och utrustning. Kommunen tillhandahåller barlast av material.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/292