Trollhättans Stad Vidmakthållande av skyddsrum

Vidmakthållande av skyddsrum

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Entreprenaden avser åtgärdande av brister upptagna i protokoll från utförda skyddsrumskontroller.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

6011