Trollhättans Stad Vidmakthållande av skyddsrum, projekt 6011

Vidmakthållande av skyddsrum, projekt 6011

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Entreprenaden avser åtgärdande av brister upptagna i protokoll från utförda

skyddsrumskontroller i 40 angiva skyddsrum

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/8