Trollhättans Stad Ventilationsfilter

Ventilationsfilter

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen avser att tillgodose Vänersborgs kommun med löpande leveranser av ventilationsfilter, för att säkerställa en god luftkvalité i kommunens fastigheter.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-03-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/13