Trollhättans Stad Ventilation för lackbox

Ventilation för lackbox

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center i Vänersborg. I entreprenaden ingår arbete så som att montera ihop en lackbox med delar löst förvarade, befintliga frånluftsanslutningar ska förstoras och förses med anslutningsstosar. Nytt tilluftsaggregat och frånluftsfläkt ska installeras. Nya värmeledningar ska kopplas in från befintliga ledningar och en ny shuntgrupp ska installeras.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunSocialförvaltningenArbetsmarknadsenheten/ResurshusetRegementesgatan 18462 85 Vänersborg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/15