Trollhättans Stad Valfrihetssystem inom hemtjänst (LOV)

Valfrihetssystem inom hemtjänst (LOV)

Uddevalla kommun Uddevalla

Uddevalla kommun genomför en upphandling inom hemtjänst enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och inbjuder härmed intresserade att ansöka om att bli leverantör i kommunens valfrihetssystem för hemtjänst. Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstinsatser för äldre personer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning boende i ordinärt boende, enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget innebär att leverantören ska kunna utföra hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN 2021-192