Trollhättans Stad Valfrihetssystem inom boendestöd i Uddevalla kommun

Valfrihetssystem inom boendestöd i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun Uddevalla

Uppdraget omfattar utförandet av boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-12-07

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/115