Trollhättans Stad VA-sanering för tunnlar och ledningar på Hjortmossen och södra centrum med strategisk partnering som arbetsform

VA-sanering för tunnlar och ledningar på Hjortmossen och södra centrum med strategisk partnering som arbetsform

Trollhättan Energi AB, Trollhättan

Inom ramen för denna upphandling avser vi att separera spillvattenledning och tunnlarna från dagvatten samt lägga om vattenledningar. Syftet med att separera ledningar är att minska risken för översvämningar. Nyanläggning, omläggning och renovering av fiber, el och fjärrvärme kan även bli aktuellt inom Hjortmossen, Södra centrum och del av Karlstorp. Projektet förväntas påbörjas under våren 2021 och väntas pågå till och med 2025.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/2