Trollhättans Stad VA-konsult för framtagande av dagvattenutredningar

VA-konsult för framtagande av dagvattenutredningar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal för VA-konsult för framtagande av dagvattenutredningar vid detaljplanearbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/187